ВИДОВЕ ДЕГУСТАЦИИ

 

vino i gurme

    Специалистите определят 3 основни вида дегустация:

    Хоризонтална дегустация: Основен фактор в нея е използването на вина от една и съща реколта. Тя се провежда в следния ред:

    = определяне на реколтата;

    = определяне на вината /бели, червени или розе/;

    = уточняване дали това са вина само от един сорт или от повече;

    = определяне дали вината са от един или от повече региони.

    Вертикална дегустация: Важно условие при нея е селектиране на вина от различни реколти, но от един и същ производител.

    = избира се един вид вино и се дегустират последователно няколко реколти.

    Свободна дегустация: При нея няма ограничения при избора на вино. Разбира се, могат да се въведат някакви критерии като: избор на специфичен регион, сорт грозде, ценова категория и т.н.

    Сляпа дегустация: Така се нарича дегустация, при която име минимална или въобще липсва предварителна информация. Предполага се, че участниците в нея разполагат с добри теоретични познания и практически опит. При този вид дегустация единствен източник на информация са собствените сетива на всеки – визуални, ароматни и вкусови възприятия. Чрез тях дегустиращият прави своите логични заключения относно евентуалната реколта, регион, производител, сортова характеристика, ценова категория и т.н.

    ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

* Дегустирайте вината при подходяща температура.

* Белите сухи вина се дегустират при 8-10º С.

* Бели сухи ароматни вина – при 12º С. По-ароматните бели вина изискват и по-висока температура.

* Пенливи вина се дегустират при 5-8º С. За оптимална температура се приема 6º С.

* Червени вина се дегустират обичайно при стайна температура, но по-правилно е

при температура от 14-16ºС.