КАКВО Е ДЕКАНТАЦИЯ?

ДЕКАНТИРАНЕ -  отливане на течност от един съд в друг - по начин, който изключва размътването и увличането на отложената на дъното и утайка.

С отварянето на бутилката вино в нея навлиза въздух. Така то започва да “диша”. Контакта му с кислорода оказва влияние върху  неговия вкус и аромат. Неговите вкусови и ароматни характеристики  се разкриват по-бързо.

Ако виното има утайка, декантирането му е задължително. То се налага и при отлежалите вина, което  по принцип подобрява тяхното качество.

 

Старите вина, особено червените плътни вина и някои десертни видове, след като престоят повече от три години в бутилки, образуват утайка - дори и ако са били предварително филтрирани. С най-добра форма е декантатора с възможно най-плоско дъно, при което площта за  въздействие с кислорода  на налятото в него вино е най-широка.