ЗАЩО „ЧУКАМЕ” ЧАШИТЕ СИ ПРИ НАЗДРАВИЦА?

2017-01-07 20:57:17

При дегустации в Кралската изба често ни задават този въпрос.

Има няколко легенди:

Според една от тях: ДА СЕ ИЗГОНЯТ ЗЛИТЕ ДУХОВЕ! Звукът от чашите напомня звънът на камбаните, с което още от древни времена се вярвало, че така се плашат злите сили и духове.

Друга легенда гласи, че целта на „чукането” е ДА СЕ ПОКАЖЕ, ЧЕ ВИНОТО НЕ Е ОТРОВНО! Често в средновековието благородниците са премахвали враговете си, сипвайки отрова във виното.

От тогава е традицията – за да опровергаят това, пиещите вдигали високо чашите си и така силно ги чукали една в друга, че виното в тях се смесвало. След това домакинът трябва пръв да отпие от чашата.